Ovecka.be

Správa Webky

Obsah ako taký je držaný v Subversion repozitári na adrese https://svn.kexik.net/projects/ovecka-be/ Pri každom commite sú súbory na ovecka.be aktualizované a zmenené sú pregenerovnávané podľa WML šablón. _.wml je vzorová stránka. Používaná znaková sada stránok je ISO8859-2.

Také typické pridávanie stránky by mohlo vyzerať nejak takto:

$ svn co https://svn.kexik.net/viewvc/ovecka-be/ ovecka-www
$ cd ovecka-www
$ svn copy _.wml dojenie.wml
$ emacs dojenie.wml
sh: emacs: command not found
$ vim dojenie.wml
$ vim Makefile                     # pridám nový súbor do FILES
$ make dojenie.html
$ svn commit -m "Pridana stranka o kradezi mlieka"   # message bez diakritiky prosim

ViewVC interfejs k repozitáru je tu: https://svn.kexik.net/viewvc/ovecka-be/